Agribank: Năm 2020 tập trung cổ phần hóa và tái cơ cấu giai đoạn 2

11
Agribank: Năm 2020 tập trung cổ phần hóa và tái cơ cấu giai đoạn 2

Vietstock – Agribank: Năm 2020 tập trung cổ phần hóa và tái cơ cấu giai đoạn 2

Năm 2020, Agribank xác định mục tiêu tập trung tối đa mọi nguồn lực thực hiện cổ phần hóa và hoàn thành toàn diện các mục tiêu tái cơ cấu giai đoạn 2; tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển đổi cơ cấu.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Tổng Giám đốc Agribank Tiết Văn Thành cho rằng, năm 2019 là năm thứ tư Agribank triển khai tái cơ cấu giai đoạn 2 cũng là thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020 gắn với xử lý nợ xấu và quá trình cổ phần hóa.

Hoạt động kinh doanh năm 2019 của Agribank tiếp tục tăng trưởng. Tổng tài sản đạt trên 1.45 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt trên 1.34 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1.3 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1.12 triệu tỷ đồng (dư nợ tín dụng toàn hệ thống hiện đạt hơn 8.2 triệu tỷ đồng). Thu dịch vụ đạt gần 6,700 tỷ đồng. Thu nợ sau xử lý đạt trên 12,000 tỷ đồng, hoàn thành việc mua lại trước hạn toàn bộ các khoản nợ đã bán cho VAMC.

Từ đầu năm 2019, Agribank đã cho vay hỗ trợ thu mua lúa gạo doanh số đạt trên 7,000 tỷ đồng (chiếm 40% doanh số cho vay của toàn ngành); cho vay ngành chăn nuôi lợn 25,000 tỷ đồng, hỗ trợ người chăn nuôi lợn bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho rằng, trên cơ sở các nội dung của Chỉ thị 01, Agribank xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với các giải pháp điều hành kinh tế, tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và NHNN. Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chuẩn bị cổ phần hóa và cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020…

Năm 2020, Agribank xác định mục tiêu tập trung tối đa mọi nguồn lực thực hiện cổ phần hóa và hoàn thành toàn diện các mục tiêu tái cơ cấu giai đoạn 2; tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển đổi cơ cấu; nâng cao năng lực tài chính; Tăng cường ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào phát triển sản phẩm dịch vụ, quản trị điều hành…

Hàn Đông