Bản tin ngày 08.05.2020: Kiểm định kháng cự tâm lý 800 điểm, áp lực T+ ở tuần sau

13

NHẬN ĐỊNH
VNINDEX: 796,54 điểm – Tích cực: Chỉ số khởi tọa sóng ngắn đầy mạnh mẽ trong đó bước giá tăng mạnh từ vùng hỗ trợ MA20 – 772 điểm trong phiên khối lượng duy trì ở mức thấp nhưung giá trị giao dịch lại tăng mạnh minh chứng cho dòng tiền tập trung vào các vốn hóa lớn, thị giá lớn đoạn này. Về kỹ thuật khả năng chỉ số bức phá khỏi biên trên Bolinger Band tiếp cận 800 điểm ở phiên cuối tuần nhưng đồng nghĩa áp lực ngắn hạn sẽ mạnh mẽ hơn khi RSI tiếp vào quá mua nên bỏ ngỏ chỉ số sẽ đâu đó xuất hiện nhịp chỉnh từ vùng 800-805 điểm cho tuần giao dịch tiếp theo.
(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 04-08/05)
HNXINDEX: 108,31 điểm – Tích cực: Chỉ số có phiên hoàn thành xu hướng sóng ngắn khi đón nhận nhịp đồng pha hỗ trợ của các cổ phiếu dẫn dắt như ACB (HN:ACB), SHB (HN:SHB), PVS (HN:PVS) nên có thể hoàn thành target đỉnh cũ quanh 110 điểm ở phiên cuối tuần trước khi áp lực bán có thể gia tăng ở tuần giao dịch tiếp theo khi hầu hết tiến vào quá mua.
(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 04-08/05)
KHUYẾN NGHỊ
Thị trường đồng pha phục hồi bắt nguồn từ các vốn hóa lớn khởi tạo đáy ngắn tan tỏa sang những nền bank, VN30 đã chỉnh kỹ thuật trước đó trong phiên khối ngoại cạn kệt lực cung và có dấu hiệu thăm dò trở lại ở các VN30. Về kỹ thuật khả năng thị trường tiếp tục có phiên cuối tuần khởi sắc kiểm định 800 điểm trước khi có thể chịu áp lực ngắn hạn của hàng bắt đáy đoạn vừa qua nếu tiếp tục thiếu đi cầu lớn của ETFs, khối ngoại trở lại.
Notedaily – Bản tin ngày 08.05.2020: Kiểm định kháng cự tâm lý 800 điểm, áp lực T+ cho tuần giao dịch tiếp theo. Với việc dòng tiền nội hỗ trợ khá tốt sau đoạn tích lũy bắt đáy ở Bank, VN30 và sự trở lại của các vốn hóa lớn từ phiên giữa tuần giúp thị trường liên tục khởi sắc về điểm số cũng như tâm lý. Tuy nhiên thị trường vẫn thiếu đi dòng tiền lớn từ khối ngoại, ETFs trong các đoạn T+ nên NĐT tiếp tục giữ quan điểm ngắn hạn là chủ yếu, tỷ trọng cổ phiếu chủ yếu quanh 50-60% danh mục ưu tiên bank, VN30 nếu đã lỡ nhịp tham gia các dẫn dắt như VCB (HM:VCB), VNM (HM:VNM).
Cổ phiếu chiều mua: Nhận trong phiên, tập trung bank: VIB, LPB (HN:LPB), BID (HM:BID) và VN30: PNJ (HM:PNJ), BVH (HM:BVH), MSN (HM:MSN)