Bản tin ngày 16.06.2020: Mở vị thế trở lại khi có dấu hiệu bán tháo 3-5%

12
Bản tin ngày 16.06.2020: Mở vị thế trở lại khi có dấu hiệu bán tháo 3-5%

NHẬN ĐỊNH
VNINDEX: 832,47 điểm – Tiêu cực: Chỉ số chịu áp lực giảm sâu khi lực bán ròng từ khối ngoại nhắm vào các nền chính và trụ từ phiên chiều xác nhận cho nhịp tăng nhẹ khi mở cửa với GAP tăng khởi tạo là nhịp bultrap. Với nhịp giảm khá sâu và tiến vào vùng quá bán và quanh đỉnh cũ 830 điểm nên khả năng chỉ số có thể đón nhận cầu bắt đáy trở lại ở các nền Bank, VN30 khi chiết khấu thêm 3-5%.
(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 15-19/06)
HNXINDEX: 113,82 điểm – Tiêu cực: Chỉ số tiếp tục nhịp chỉnh khi các cổ phiếu dẫn dắt đồng pha giảm mạnh đưa chỉ số tiếp cận kiểm định hỗ trợ MA20 – 113,2 điểm ngay phiên đầu tuần và khả năng tiếp tục test mạnh trước khi dấu hiệu bán tháo có thể trở lại.
(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 05-19/06)
KHUYẾN NGHỊ
Thị trường đón nhận lực bán mạnh của khối ngoại từ phiên chiều (có thể từ ETFs) chốt lời và cơ cấu làm mất đi nỗ lực của cầu bắt đáy trong phiên trước ở các nền chính bank, VN30 khiến khá nhiều cổ phiếu đã tạo đáy ngắn giảm mạnh trở lại tạo xu hướng đi ngang đồng pha tác động lên chỉ số vùng các vốn hóa lớn. Về kỹ thuật dòng tiền vẫn duy trì mạnh mẽ và khả năng các nền chính cho dấu hiệu bán tháo nếu chiết khấu thêm 3-5% ở đoạn này.
Notedaily – Bản tin ngày 16.06.2020: Mở vị thế trở lại khi có dấu hiệu bán tháo, chỉ số kiểm tra lại hỗ trợ 820-830 điểm. Với việc các nền chính đồng pha giảm sâu sau nhịp hồi bulltrap và đón nhận phần nào cầu bắt đáy trở lại thăm dò ở VN30, Bank trong khi đó các vốn hóa lớn chỉ vừa tạo đỉnh nên áp lưc bán ròng mạnh mẽ trên diện rộng từ khối ngoại (quỹ ETFs cơ cấu, chốt lời sau chuỗi mua ròng) phần nào tác động tâm lý lên toàn thị trường đẩy mạnh hạ tỷ trọng. Tuy nhiên nhịp đồng pha giảm vừa qua phần nào kích thích cung ngắn hạn mạnh mẽ và đưa khá nhiều CP đã chỉnh tiếp cận vùng bán tháo nếu chiết khấu 3-5% ở các phiên tới làm tiền đề tạo cơ hội mở vị thế trở lại cho NĐT trong nhịp này. Khuyến nghị: Giải ngân khi có tín hiệu bán tháo, cầu giá cao tạo test đáy – tạo đáy chủ đạo ở Bank, VN30.
Cổ phiếu chiều mua: Nhận trong phiên, chủ đạo Bank, VN30 khi đã chỉnh: HVN (HN:HVN), PLX (HM:PLX), PNJ (HM:PNJ), BVH (HM:BVH)
Cổ phiếu chiều bán: Không bán tháo (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 15-19/06)(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 15-19/06)