Bản tin ngày 18.12.2019: Kiểm định hỗ trợ cứng 950 điểm, khi bank, VN30 giảm 2%

14
Bản tin ngày 18.12.2019: Kiểm định hỗ trợ cứng 950 điểm, khi bank, VN30 giảm 2%

NHẬN ĐỊNH

VNINDEX: 954,03 điểm – Tiêu cực: Chỉ số chịu áp lực mạnh mẽ từ lực cung T+ ở bank lan tỏa sang những VN30 vốn đã giữ giá khá tốt ở đoạn sóng ngắn bên cạnh việc ngành P chỉ đi ngang và phân hóa về tín hiệu thì thiếu đi động lực hỗ trợ ở các nhóm nền trong khi thanh khoản không thực sự mạnh mẽ để hấp lực lực cung có phần ít ỏi này do đó đưa chỉ số cũng như phần lớn các nền về trạng thái tiêu cực tiếp cận đáy ngắn hạn cũ và khả năng có các nhịp bán tháo nhẹ ở nhịp chỉnh 1-2% vơi chỉ số có thể là vùng 950 điểm. Do đó ngưỡng hỗ trợ cứng này có thể là tiền đề cho xu hướng ngắn hạn sắp tới cũng như cần vượt qua ở đoạn đáo hạn PS(19.12), cơ cấu ETFs trong tuần giao dịch này.

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 16-20.12.2019 )

HNXINDEX: 102,9 điểm – Rung lắc: Chỉ số đảo chiều tín hiệu khi các nền chịu áp lực khá mạnh từ lượng cổ phiếu T+ về tài khoản NĐT trong nền bank dù chỉ có đoạn sóng nhỏ qua đó đồng với P ảnh hưởng đến chỉ số cho dấu hiệu kết thúc sóng ngắn tại 103,25 điểm và khả năng sẽ có nhịp chỉnh nhẹ kiểm định lại biên dưới vùng hỗ trợ MA5 102,5-102,9 điểm trước khi khởi tạo đáy mới.

(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 16-20.12.2019)

KHUYẾN NGHỊ

Thị trường chịu áp lực từ bank ngay từ đầu phiên khi lượng CP T+ về tài khoản NĐT mạnh mẽ và lan tỏa sang những VN30 mất nhịp đi ngang dù trước đó chỉ cho đoạn sóng ngắn và đồng pha tín hiệu với P đi ngang tích lũy nhưng với cầu có phần e dè trước đoạn đáo hạn PS 19.12 và cơ cấu ETFs ở cuối tuần thì phiên ra hàng vừa qua kéo phần lớn CP nền về lại vùng đáy cũ và thậm chí khả năng cho dấu hiệu bán tháo nếu tiếp tục giảm thêm 1-2%. Qua đó ngưỡng hỗ trợ tâm lý 950 điểm của chỉ số khá quan trọng trong đoạn này để làm tiền đề cho đoạn ngắn hạn cuối cùng của năm 2019. chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị như phiên trước với dự báo khả năng có nhịp bán tháo và hỗ trợ lực cầu trở lại trong đoạn này sau 19.12 : NĐT trung hạn dài tận dụng các nhịp test đáy – tạo đáy ở các nền có cơ bản ổn định hay KQKD năm 2019 khả quan để tích lũy trước khi có sự xác nhận của dòng tiền trở lại trong khi đó NĐT ngắn hạn có thể thăm dò dần ở đoạn này nhằm lấy vị thế cho đoạn lướt sóng sau khi dòng tiền trở lại.

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 16-20.12.2019 )(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 16-20.12.2019 )

Notedaily – Bản tin ngày 18.12.2019: Kiểm định hỗ trợ cứng 950 điểm, khả năng bán tháo với nhịp giảm 1-2%. Với lực cung hàng T+ dù không quá mạnh mẽ lên Bank, VN30 nhưng lực cầu có phần e dè trước phiên đáo hạn PS 19.12 thì đã kéo phần lớn CP nền về lại vùng đáy cũ thậm chí một số tích lũy khá tốt ở VN30 và khả năng kích hoạt lực cung bán tháo khi có nhịp giảm 1-2% ở bank, VN30. Qua đó với đoạn sóng vừa tạo không quá mạnh mẽ thì chúng tôi vẫn bỏ ngỏ khả năng lực cầu lớn rình rập đoạn này nhằm hấp lực lực cung ở các nền cho đoạn đầu tư tiếp theo. Khuyến nghị: ĐT trung dài hạn vẫn nên tiếp tục tận dụng TA – PTKT để TÍCH LŨY trong đoạn này cho mục tiêu 3-6 tháng trong khi đó NĐT ngắn hạn có thể THAM GIA ở các CP cơ bản theo dòng tiền tích lũy trung hạn khi có tín hiệu test đáy – tạo đáy vùng này.