Bản tin ngày 26.06.: Chú ý cầu bắt đáy khi bán tháo, hỗ trợ tạo đáy ngắn quanh 850

13
Bản tin ngày 26.06.: Chú ý cầu bắt đáy khi bán tháo, hỗ trợ tạo đáy ngắn quanh 850

NHẬN ĐỊNH
VNINDEX: 855,59 điểm – Tiêu cực: Chỉ số đón nhận lực cung bán mạnh ngay từ đầu phiên theo quán tính phiên trước qua đó tạo GAP giảm ở khá nhiều VN30, vốn hóa lớn kích thích cầu bắt đáy trở lại ngay sau đó giúp phần lớn tiệm cận lại gần hơn ở tham chiếu trong khi điểm số chịu tác động ở số ít vốn hóa lớn như VIC (HM:VIC), VCB (HM:VCB), VNM (HM:VNM). Về kỹ thuật nền Bank, VN30 đón nhận cầu bắt đáy trở lại ở một số cổ phiếu nên khả năng các nền này có nhịp phân hóa trở lại trong ngắn hạn hoặc hút cầu lơn trở lại nếu duy trì đà giảm sớm chiết khấu 3-5% tiến vào vùng bán tháo cùng chỉ số.
(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 22-26/06)
HNXINDEX: 114,07 điểm – Tiêu cực: Chỉ số có phiên phục hồi nhẹ trở lại nhưng thiêu đi động lực hỗ trợ từ các cổ phiếu dẫn dắt nên khả năng cần thêm nhịp giằn có quanh vùng hỗ trợ ngắn MA5 113,3-114,2 điểm trước khi có thể đón nhận nhịp đồng pha phục hồi của các dẫn dắt như aCB, PVS (HN:PVS), SHB (HN:SHB).
(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 22-26/06)
KHUYẾN NGHỊ
Thị trường chỉ bán tháo nhẹ ngay đầu phiên và hút cầu bắt đáy dần trở lại ở một số VN30, Bank giúp kìm hãm lực giảm độ rộng thị trường trong khi của chỉ số cuối phiên chỉ còn tác động của một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng nóng đoạn vừa qua. Khả năng cầu bắt đáy gia tăng nếu tiếp tục chịu lực bán tháo tiếp tục xuất hiện ở ATO hoặc chiết khấu các nền qaunh 3-5%.
Notedaily – Bản tin ngày 26.06.2020: Chú ý cầu bắt đáy khi bán tháo, hỗ trợ tạo đáy ngắn quanh 850 điểm. Với việc cầu bắt đáy có dấu hiệu trở lại ở các nền chính trong các nhịp chỉnh qunah 3-5% từ đoạn này giúp thị trường nhiều khả năng tạo nhịp phân hóa trở lại trong ngắn hạn dù thanh khoản thị trường chung đi ngang. Khuyến nghị: Quan sát, chủ đạo hành động ở danh mục có sẵn, hạ margin(nếu có), cơ cấu danh mục để giành sức mua tăng tỷ trọng khi có điểm mua trở lại: PLX (HM:PLX), PHR (HM:PHR), BVH (HM:BVH), PLX, FPT (HM:FPT).
Cổ phiếu chiều mua: Có tín hiệu test đáy tạo đáy ở Bank, VN30, bán lẻ dầu khí(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 22-26/06)(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 22-26/06)