Bản tin tuần 06-10.07.2020: Phân hóa chờ tiền lớn, khả thi lấy lại 860 điểm.

12
Bản tin tuần 06-10.07.2020: Phân hóa chờ tiền lớn, khả thi lấy lại 860 điểm.

NHẬN ĐỊNH
VNINDEX: 847,61 điểm – Tạo đáy: Chỉ số đón nhận nhịp đồng thuận hỗ trợ cua các nền chính và cả vốn hóa lớn như SAB (HM:SAB), VNM (HM:VNM), VCB (HM:VCB) có phiên xác nhận tạo đáy hay VINGROUP duy trì nhịp tăng T+ hỗ trợ điểm số nên khả năng tiếp tục đồng thuận hỗ trợ chỉ số tiếp cận kiểm định kháng cự ngắn MA20 – 859,7 điểm trong tuần giao dịch này.
(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 06/07-10/07)
HNXINDEX: 111,55 điểm – Tạo đáy: Chỉ số có phiên tích cực xác nhận tạo đáy trở lại dù có phiên giảm điểm đồng pha với các dẫn dắt. Trong đó chủ yếu nhờ lực hồi cuối phiên ở độ rộng giúp chỉ số giữ tín hiệu tích cực trong phiên cuối tuần làm tiền đề để có thể kiểm định lại vùng kháng cực trung hạn MA20 – 114,5 điểm ở các phiên cuối tuần.
(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 06-10/07)
KHUYẾN NGHỊ
Thị trường đồng thuận phục hồi về kỹ thuật với cầu giá cao duy trì ở độ rộng các nền sau khi chạm nhẹ vùng bán tháo. Trong đó các vốn hóa lớn như VNM, SAB, MSN (HM:MSN) hỗ trợ phục hồi ở các phiên cuối tuần và có thể thay trụ VINGROUP trong đoạn đón nhận lực chốt lời T+ trong các phiên đầu tuần giao dịch này với khả năng phân hóa, chắt lọc trong ngắn hạn nếu dòng tiền lớn tiếp tục đứng ngoài thị trường.
Notedaily – Bản tin ngày 06.07.2020: Phân hóa chờ tiền lớn, khả thi lấy lại 860 điểm. Với việc tín hiệu kỹ thuật các nền chính Bank, VN30 đồng thuận tích cực trở lại sau nhịp xác nhận tạo đáy bên cạnh số ít vốn hóa lớn như VNM, HVN (HN:HVN), SAB nên khả năng chỉ số hoàn thành kiểm định GAP giảm 845-850 điểm ở các phiên đầu tuần trước khi có thể tiếp cận kháng cự trung hạn MA20 – 860 điểm dù thị trường thiếu sự cải thiện về thanh khoản, trong có thể thị trường sẽ phân hóa mạnh đầu tuần ở các vốn hóa lớn khi một số đón nhận lượng cổ phiếu T+ về tài khoản. Khuyến nghị: Duy trì tỷ trọng trung dài hạn ở mức cao quanh 60-80%, giành sức mua để trading trên danh mục có sẵn, hạn chế tăng tỷ trọng mới, không tăng tỷ trọng ngắn hạn và margin.
Cổ phiếu chiều mua (Có tín hiệu test đáy tạo đáy ở Bank, VN30, bán lẻ dầu khí): VNM, HVN, ACB (HN:ACB)

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 06/07-10/07)(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 06/07-10/07)(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 06-10/07)(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 06-10/07)