Bức tranh toàn cảnh kinh tế – xã hội năm 2019

14
Bức tranh toàn cảnh kinh tế – xã hội năm 2019

Vietstock – Bức tranh toàn cảnh kinh tế – xã hội năm 2019

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu tình hình kinh tế xã hội trong năm 2019. Đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2019 chỉ tăng 2.79%, thấp nhất trong 3 năm, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7.02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6.6%-6.8%. Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8.90%, đóng góp 50.4%; khu vực dịch vụ tăng 7.3%, đóng góp 45%.

Động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm nay tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng 11.29% và các ngành dịch vụ thị trường như ngành vận tải, kho bãi tăng 9.12%; bán buôn và bán lẻ tăng 8.82%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8.62%.

Về cơ cấu kinh tế năm 2019, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13.96% GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34.49%; khu vực dịch vụ chiếm 41.64%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9.91%.

Tình hình lao động việc làm năm 2019 của cả nước có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm, số người có việc làm tăng, thu nhập của người lao động làm công ăn lương có xu hướng tăng.

Tính chung năm 2019, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 6.7 triệu đồng/tháng, trong đó thu nhập của lao động nam là 7.1 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6.3 triệu đồng/tháng, lao động thành thị là 7.8 triệu đồng/tháng, lao động nông thôn là 5.9 triệu đồng/tháng.

Thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương năm 2019 của lao động có trình độ trên đại học trở lên là 9.3 triệu đồng/tháng, tăng 1.06 triệu đồng so với năm trước; lao động có trình độ sơ cấp là 7.7 triệu đồng/tháng, tăng 1.08 triệu đồng; lao động chưa học xong tiểu học là 5 triệu đồng/tháng; lao động chưa từng đi học là 4.2 triệu đồng/tháng.

Phương Châu