Chức năng của Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam

44
Chức năng của Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam

Dù đã xuất hiện trên thế giới từ rất lâu nhưng mà Sở Giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam vẫn chưa được nhiều người biết đến. Hôm nay, hãy đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu chức năng và hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam nhé!

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam là gì?

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) là một đơn vị tổ chức thị trường giao dịch, trao đổi mua bán hàng hóa tập trung cấp quốc gia duy nhất tại Việt Nam hiện nay.

Chức năng của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Sở giao dịch hàng hóa có các chức năng sau đây:

 • Cung cấp các thông tin, điện kiện cần thiết để giao dịch mua bán hàng hóa
 • Điều hành các hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa phái sinh
 • Niêm yết các mức giá cụ thể và công khai để hình thành nên thị trường giao dịch
 • Cung cấp các công cụ hàng hóa phái sinh thông qua các hợp đồng tương lai để các nhà đầu tư thực hiện các mục đích giao dịch khác nhau.

Các hoạt động mua bán hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam được diễn ra như thế nào?

Theo quy định ở Điều 64 luật thương mại Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa gồm có hợp đồng kỳ hạnhợp đồng quyền chọn.

 • Hợp đồng quyền chọn: hợp đồng này có thể hiểu là các nhà đầu tư có thể chọn quyền mua hoặc quyền bán theo thỏa thuận, việc giao dịch sẽ là hàng hóa xác định với mức giá được định trước và nhà đầu tư sẽ trả một khoảng tiền nhất định để mua quyền này. Nhà đầu tư sau khi mua quyền này có quyền thực hiện chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa đó.
 • Hợp đồng kỳ hạn: đây là thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, cả hai bên cam kết giao và mua hàng hóa tại một thời điểm cụ thể.

Các loại hàng hóa được mua và bán qua Sở giao dịch hàng hóa

Những hàng hóa được cấp giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa phái sinh là:

 • Cà phê nhân ( chưa xử lý qua bất cứ kỹ thuật nào )
 • Mủ cao su tự nhiên chưa tiền lưu hóa
 • Cao su tự nhiên dạng tấm cao su xông khói
 • Cao su tự nhiên được định chuẩn kỹ thuật
 • Các sản phẩm thép không hợp kim được làm phẳng, rộng 600mm trở lên, cán nóng
 • Các sản phẩm thép không hợp kim được làm phẳng, rộng 600mm trở lên, cán nguội
 • Các sản phẩm thép không hợp kim được làm phẳng, rộng 600mm trở lệnh, được phủ, mạn hoặc tráng
 • Các sản phẩm thép không hợp kim ở dạng thanh hoặc que, rộng 600mm trở lệnh, chỉ qua rèn hoặc cán nóng

Phương thức giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa

Phương thức giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa là thông qua việc khớp lệnh tập trung trên cơ sở lệnh mua, lệnh bánh trên nguyên tắc:

 • Lệnh bán có mức giá thấp hơn được thực hiện lệnh trước
 • Lệnh mua có mức giá cao được thực hiện lệnh trước

Trường hợp các lệnh trên lại có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch sẽ được ưu tiên được thực hiện trước.

Thời gian giao dịch:

 • Thời gian giao dịch hợp đồng được tính từ phiên giao dịch đầu tiên của ngày đầu tiên giao dịch hợp đồng cho đến phiên giao dịch cuối cùng của giao dịch hợp đồng.
 • Sau khi hết thời gian giao dịch hợp đồng, các bên nắm giữ hợp đồng phải có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.