Hai tháng đầu năm, vốn FDI vào Việt Nam giảm mạnh

13
Hai tháng đầu năm, vốn FDI vào Việt Nam giảm mạnh

Hai tháng đầu năm, vốn FDI vào Việt Nam giảm mạnh
Hai tháng đầu năm, vốn FDI vào Việt Nam giảm mạnh

Vietstock – Hai tháng đầu năm, vốn FDI vào Việt Nam giảm mạnh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hai tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài đăng vào Việt Nam giảm 23.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn giải ngân cũng giảm 5%.

* Các 'ông lớn' FDI lo ngại sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch virus corona

* Dự án tỷ đô “xông đất” cho dòng vốn FDI vào Việt Nam năm 2020

Vốn FDI vào Việt Nam giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm

Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tính đến 20/2/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 6.5 tỷ USD, giảm 23.6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có 500 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 5 tỷ USD, giảm 2.7% về số dự án và tăng 104.7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; 151 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 638.1 triệu USD, giảm 25.4%; 1,583 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 827.3 triệu USD, giảm 84%.

Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 265 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 283.3 triệu USD và 1,318 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 544 triệu USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng ước tính đạt 2.5 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm, ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 4 tỷ USD, chiếm 79.9% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 797.8 triệu USD, chiếm 16%; các ngành còn lại đạt 205.9 triệu USD, chiếm 4.1%. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 3,841.5 triệu USD, chiếm 68.1% tổng vốn đăng ký; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,428.5 triệu USD, chiếm 25.3%; các ngành còn lại đạt 371.8 triệu USD, chiếm 6.6%. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 335.6 triệu USD, chiếm 40.5% tổng giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ đạt 142.9 triệu USD, chiếm 17.3%; các ngành còn lại đạt 348.9 triệu USD, chiếm 42.2%.

Trong số 38 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 4,111.6 triệu USD, chiếm 82.2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 418.5 triệu USD, chiếm 8.4%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 167.1 triệu USD, chiếm 3.3%; Hàn Quốc 98.1 triệu USD, chiếm 2%; Nhật Bản 65.5 triệu USD, chiếm 1.3%; Đài Loan 45 triệu USD, chiếm 0.9%; Hà Lan 37.4 triệu USD, chiếm 0.7%; Xây-sen 18 triệu USD, chiếm 0.4%.

Nhật Quang