Lãi suất tiền gửi tiết kiệm giữ ổn định những ngày đầu năm 2020

13
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm giữ ổn định những ngày đầu năm 2020

Vietstock – Lãi suất tiền gửi tiết kiệm giữ ổn định những ngày đầu năm 2020

Dù có nhiều điều chỉnh vào những ngày cuối tháng 12/2019, nhưng nhìn chung mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trong những ngày đầu năm 2020 vẫn được giữ ổn định.

Đúng như dự báo của các chuyên gia, những ngày đầu năm 2020, mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm vẫn ổn định ở hầu hết các kỳ hạn.

Ngân hàng có kỳ điều chỉnh gần nhất là Eximbank (HM:EIB) vào ngày 02/01/2020, tuy nhiên các kỳ hạn từ 2 năm trở xuống không có sự thay đổi.

Đa số các nhà băng từ sau kỳ điều chỉnh giảm ngày 19/11/2019 đến nay đều giữ ổn định, kể cả kỳ hạn dưới 6 tháng và từ 6 tháng đến dưới 1 năm.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống hiện ở mức 4.6%-5%/năm. Các kỳ hạn từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng ghi nhận từ 5.3% – 7.9%/năm. Trong khi đó ở kỳ hạn 12 tháng từ 6.6-8%/năm.

Tính đến ngày 05/01/2020, ở kỳ hạn 12 tháng, Bac A Bank dẫn đầu với lãi suất 8%/năm sau kỳ điều chỉnh tăng vào ngày 17/12/2019. Xếp sau đó là NamABank và NVB (HN:NVB) với lãi suất lần lượt 7.99%/năm và 7.98%/năm.

Còn ở kỳ hạn 6 tháng, NVB vẫn có lãi suất cao nhất với 7.9%/năm, ngay sau đó là Bac A Bank ghi nhận 7.7%/năm; Vietbank có mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 7.5%/năm.

Bảng lãi suất tiền gửi huy động có kỳ hạn của các ngân hàng thương mại ngày 05/01/2020

Cát Lam