Lãi trước thuế 2019 của Bac A Bank đạt 928 tỷ đồng

12
Lãi trước thuế 2019 của Bac A Bank đạt 928 tỷ đồng

Vietstock – Lãi trước thuế 2019 của Bac A Bank đạt 928 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, BAB) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của BAB đạt 928 tỷ đồng.

Ông Đặng Trung Dũng – Phó Tổng Giám đốc thường trực

Tại Hội nghị, Ông Đặng Trung Dũng – Phó Tổng Giám đốc thường trực đã công bố kết quả kinh doanh trong năm 2019. Tổng tài sản – Nguồn vốn của BAB ước đạt 107,975 tỷ đồng, vượt qua mốc 100,000 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng thêm 1,000 tỷ đồng so với năm 2018 lên mức 6,500 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 928 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như tổng huy động vốn, tổng dư nợ, thu dịch vụ… đều hoàn thành kế hoạch.

Tính đến 31/12/2019, BAB có mạng lưới 135 điểm giao dịch, gồm Hội sở, 40 chi nhánh, 94 Phòng giao dịch tại 31 tỉnh thành trên toàn quốc.

Hàn Đông