Lãi trước thuế năm 2019 của VIB đạt 4,082 tỷ đồng

8
Lãi trước thuế năm 2019 của VIB đạt 4,082 tỷ đồng

Vietstock – Lãi trước thuế năm 2019 của VIB đạt 4,082 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2019. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VIB lũy kế năm 2019 đạt 4,082 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh của ngân hàng đạt 8,114 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ gấp 2.4 lần, chiếm tỷ trọng 22% tổng doanh thu. Chi phí hoạt động đạt 3,428 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu đạt mức 42%. Chi phí dự phòng 605 tỷ đồng, giảm 7% nhờ tỷ lệ nợ xấu giảm và không còn nợ VAMC. Qua đó lợi nhuận trước thuế đạt 4,082 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2018.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 185 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 133 nghìn tỷ đồng, tổng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 140 nghìn tỷ đồng. Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ mức 2.2% đầu năm xuống còn 1.7% và không có nợ VAMC. Tỷ lệ an toàn vốn Basel II theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN tại ngày 31/12 đạt 9.7%.

Dự nợ cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại ngày 31/12/2019 đạt gần 110 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với đầu năm, chiếm 82% tổng dư nợ toàn hàng.

Ngày 19/12/2019 vừa qua, VIB đã trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II, sớm hơn 1 năm so với quy định của NHNN.

Hàn Đông