MBBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 24,000 tỷ đồng

11
MBBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 24,000 tỷ đồng

MBBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 24,000 tỷ đồng
MBBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 24,000 tỷ đồng

Vietstock – MBBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 24,000 tỷ đồng

Ngày 31/01/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản về việc Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank, HOSE: MBB (HM:MBB)) đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2019.

Theo đó, Thống đốc NHNN đã chấp thuận việc MBB tăng vốn điều lệ từ 23,727.32 tỷ đồng lên 24,417.32 tỷ đồng theo đề nghị của MBB.

Khang Di