Miễn thuế thu nhập cá nhân cho người nộp dưới 50.000 đồng/năm

11
Miễn thuế thu nhập cá nhân cho người nộp dưới 50.000 đồng/năm

Vietstock – Miễn thuế thu nhập cá nhân cho người nộp dưới 50.000 đồng/năm

Đây là một trong những điểm mới tại luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1.7.2020.

* Trốn thuế khi mua bán nhà có khả năng bị xử lý hình sự

* Từ vụ 821 tỉ nợ thuế của Coca-Cola Việt Nam: Chặn các 'ông lớn' trốn thuế

Cá nhân có thuế thu nhập dưới 50.000 đồng/năm được miễn. Ảnh: Ngọc Dương

Theo đó, cá nhân có số tiền thuế phát sinh từ tiền lương, tiền công phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ 50.000 đồng trở xuống sẽ được miễn thuế. Người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn trên cơ sở tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này; quy định trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, giảm và trường hợp cơ quan quản lý thuế xác định số tiền thuế được miễn, giảm.

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có số tiền thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống cũng được miễn thuế.

Theo luật Thuế thu nhập cá nhân và những nghị định, thông tư hướng dẫn hiện nay có 16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân. Chẳng hạn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) cho những người thân trong gia đình. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) của những người thân trong gia đình…

Thanh Xuân