Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng hơn 10 tỉ USD, xuất khẩu chỉ tăng 150 triệu USD

10
Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng hơn 10 tỉ USD, xuất khẩu chỉ tăng 150 triệu USD

Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng hơn 10 tỉ USD, xuất khẩu chỉ tăng 150 triệu USD
Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng hơn 10 tỉ USD, xuất khẩu chỉ tăng 150 triệu USD

Vietstock – Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng hơn 10 tỉ USD, xuất khẩu chỉ tăng 150 triệu USD

Số liệu trên vừa được Tổng cục Hải quan cập nhật về kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2019.

Ảnh: Ng.Ng

Theo đó, năm 2019, xuất nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc đạt gần 117 tỷ USD. Nếu so với năm 2018, kim ngạch 2 chiều của 2 thị trường tăng hơn 10 tỷ USD (năm 2018 là 106,706 tỷ USD). Đây cũng là năm thứ 2 thương mại 2 nước đạt 3 con số, vượt mốc 100 tỷ USD.

Đáng nói là con số kim ngạch tăng này cũng khá trùng khớp với số tăng nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc. So với năm 2018, năm 2019 kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc tăng thêm tới 10,014 tỷ USD, trong khi xuất khẩu chỉ tăng không đáng kể, chỉ đạt gần 150 triệu USD

Chính vì vậy, cán cân thương mại của nước ta với Trung Quốc bị thâm hụt rất lớn lên tới hơn 34 tỷ USD. Năm qua, riêng thị trường Trung Quốc chiếm đến 22,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước năm 2019 đạt 517,26 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018. Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu là 264,19 tỷ USD, tăng 8,4% và nhập khẩu là 253,07 tỷ USD, tăng 6,8%. Cán cân thương mại hàng hóa trong năm 2019 thặng dư lên tới 11,12 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay. Như vậy, xuất siêu của Việt Nam trong năm 2019 đã tăng 62,9% so với năm trước.

Lam Nghi