Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2019

12
Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2019

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2019
Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2019

Vietstock – Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2019

Vietstock –

Trong năm 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 20,38 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018…

Đào Vũ