Notedaily – Bản tin ngày 04.02.2020: Lấp GAP 930-935 điểm sẽ xác nhận đáy ngắn hạn

19
Notedaily – Bản tin ngày 04.02.2020: Lấp GAP 930-935 điểm sẽ xác nhận đáy ngắn hạn

NHẬN ĐỊNH

VNINDEX: 928,14 điểm – Dò đáy: Chỉ số đảo chiều tín hiệu sang dò đáy khi lực hồi mạnh mẽ ở cuối phiên so với trước đó với lực bán tháo xuất hiện ngay đầu phiên khiến các nền chính như bank, VN30 có nhiều CP chạm sàn nhưng với cầu bắt đáy có dấu hiệu trở lại đi kèm lực gom thăm dò của khối ngoại giúp các nền này có khá nhiều CP đảo chiều tín hiệu đồng pha chỉ số để lại xu hướng tiêu cực duy trì ở BĐS, P. Về kỹ thuật chỉ số phục hồi khá tốt ở cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp khoảng GAP giảm khởi tạo đầu phiên đưa chỉ số về vùng quá bán làm tiền đề cho nhịp kích cầu mạnh mẽ trở lại nhằm có phiên xác nhận tạp đáy rõ ràng hơn.

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 03-07.02.2020 )

HNXINDEX: 101,31 điểm – Tiêu cực: Chỉ số duy trì trạng thái tiêu cực khi chỉ mình SHB phục hồi là chưa đủ so với nhịp bán tháo mạnh ở PVS trong khi ACB chỉ cho dấu hiệu dò đáy qua đó cần thêm 1,2 phiên nữa khả năng chỉ số đón nhận nhịp đồng pha hỗ trợ tù bank sau nhịp chỉnh kỹ thuật kiểm định 100 điểm.

(Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 03-07.02.2020)

KHUYẾN NGHỊ

Thị trường chịu áp lực bán tháo ngay đầu phiên kéo chỉ số chính tạo GAP và giảm sâu hơn 45 điểm nhưng với lực gom hàng dù không quá mạnh của khổi ngoại phần nào kích hoạt cầu bắt đáy tham gia mạnh mẽ trong phiên chiều nhắm vào VN30, Bank giúp nhóm này và cả chỉ số đồng pha cải thiện về kỹ thuật và cần hơn 1 phiên tăng lấp GAP để có phiên tạo đáy hoàn chỉnh trong ngắn hạn. Khuyến nghị: NĐT chủ yếu quan sát và tránh bắt đáy sớm sau đoạn tập trung hạ tỷ trọng ngắn hạn trong khi đó NĐT trung dài hạn tiếp tục nắm giữ và quan sát dòng tiền, chờ tín hiệu mới để có hành động tích lũy khi các nền chính đi vào quá bán và có tín hiệu test đáy, tạo đáy

(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 03-07.02.2020 )(Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 03-07.02.2020 )

Notedaily – Bản tin ngày 04.02.2020: Lấp GAP 930-935 điểm sẽ xác nhận đáy ngắn hạn. Với dấu hiệu bắt đáy ở cuối phiên khá rõ ở bank, VN30 qua đó giúp thị trường có phiên đồng pha về tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số và nền chính bank, VN30 nên khả năng chỉ số sẽ hoàn thành kiểm định vùng GAP chưa lấp 930-935 điểm nhằm xác nhận đáy ngắn hạn trước khi các chỉ số còn lại như VN30, HNX đồng pha tạo tâm lý ổn định chung cho thị trường. Khuyến nghị: NĐT chủ yếu quan sát và tránh bắt đáy sớm sau đoạn tập trung hạ tỷ trọng ngắn hạn trong khi đó NĐT trung dài hạn tiếp tục nắm giữ và quan sát dòng tiền, chờ tín hiệu mới để có hành động tích lũy khi các nền chính đi vào quá bán và có tín hiệu test đáy, tạo đáy.