‘Quyết đóng cửa nhà máy nhiệt điện than không nâng cấp công nghệ’

12
‘Quyết đóng cửa nhà máy nhiệt điện than không nâng cấp công nghệ’

'Quyết đóng cửa nhà máy nhiệt điện than không nâng cấp công nghệ'
'Quyết đóng cửa nhà máy nhiệt điện than không nâng cấp công nghệ'

Vietstock – 'Quyết đóng cửa nhà máy nhiệt điện than không nâng cấp công nghệ'

“Kiên quyết đóng cửa đối với các nhà máy không thực hiện nâng cấp công nghệ theo quy định”, Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị nêu rõ.

* Ngưng xây dựng nhà máy nhiệt điện than để bảo vệ sức khỏe người Việt

* 20 nhà máy nhiệt điện than bao quanh Hà Nội

* 'Thà xóa quy hoạch chứ nhất quyết không làm nhiệt điện than'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 55/NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030 và 2045. Được biết, Nghị quyết này có sự tham mưu của Ban Kinh tế trung ương cùng nhiều nhà khoa học đầu ngành.

Theo Nghị quyết, mục tiêu ngành năng lượng phát triển hài hoà giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ và thông minh, đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN.

Các nhà máy nhiệt điện than sẽ phải nâng cấp công nghệ nếu không muốn bị đóng cửa

Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng.

Về các giải pháp, trong lĩnh vực dầu khí, ngoài những mục tiêu trước mắt, Bộ Chính trị xác định ngành này cần có chiến lược chủ động và hiệu quả trong hợp tác về tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài.

“Đối với dầu khí đá phiến, khí hydrate (băng cháy), tích cực nghiên cứu, đánh giá sâu hơn về địa chất và áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật để mở rộng phạm vi khảo sát; sớm triển khai đánh giá tổng thể, đẩy nhanh khai thác thử nghiệm khi điều kiện cho phép’’, Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu rõ.

Về ngành than, Bộ Chính trị nêu yêu cầu thực hiện dự trữ than phù hợp, đáp ứng yêu cầu cho các hoạt động sản xuất, đặc biệt là sản xuất điện.

Ngành này cần “khẩn trương nghiên cứu công nghệ để có thể khai thác bể than đồng bằng Sông Hồng”.

Về năng lượng tái tạo, Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho phát điện: “Khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn. Hình thành và phát triển một số trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng và các địa phương có lợi thế”, Nghị quyết Bộ Chính trị nêu.

Tại Nghị quyết số 55 về phát triển năng lượng của Việt Nam, Bộ Chính trị nêu rõ nhiệm vụ của phát triển ngành điện dựa trên các nguồn cấp như: điện than, thuỷ điện, điện mặt trời và điện gió, diện sinh khối.

“Ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho phát điện; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn”, Nghị quyết khẳng định.

Về nhiệt điện than lâu nay vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về ô nhiễm môi trường, Bộ Chính trị cho biết: Phát triển nhiệt điện than ở mức hợp lý theo hướng ưu tiên những tổ máy công suất lớn, hiệu suất cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại như công nghệ siêu tới hạn trở lên.

Các nhà máy điện than phải bảo đảm thực hiện đầy đủ pháp luật về an toàn môi trường sinh thái, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc biệt Bộ Chính trị nêu nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan cần sớm rà soát tổng thể và có kế hoạch sớm triển khai nâng cấp công nghệ của các nhà máy điện than hiện có để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

“Kiên quyết đóng cửa đối với các nhà máy không thực hiện nâng cấp công nghệ theo quy định”, Nghị quyết Bộ Chính trị nêu rõ.

Nguyễn Tuyền