Sacombank vượt 21.4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 

14
Sacombank vượt 21.4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 

Vietstock – Sacombank (HM:STB) vượt 21.4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) đạt gần 3,217 tỷ đồng, vượt 21.4% so với kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Sacombank. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của STB

Trong đó, thu dịch vụ có đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập thuần năm 2019 của Sacombank, chiếm tỷ trọng 23%, đạt 3,323 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng đem về khoản lãi tăng 51% so với năm trước, ghi nhận gần 607 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư gấp 3.4 lần năm trước, đạt gần 73 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 5,370 tỷ đồng. Mặc dù chi dự phòng rủi ro tín dụng tăng 35% so với năm trước, ghi nhận gần 2,153 tỷ đồng, nhưng lãi trước thuế của Sacombank vẫn tăng 43% so với năm trước, đạt gần 3,217 tỷ đồng, vượt 21.4% so với kế hoạch năm. Lãi sau thuế tăng 37% so với năm trước, đạt gần 2,455 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Sacombank đạt 453,581 tỷ đồng, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 410,330 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt hơn 296,000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước.

Trong khi tổng nợ xấu chỉ suýt soát cùng kỳ, ghi nhận 5,733 tỷ đồng, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn giả đến 21%, nợ nghi ngờ tăng 32%. Do đó tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của Sacombank giảm còn 1.94% so với mức 2.2% hồi đầu năm.

Chất lượng nợ vay năm 2019 của Sacombank. Đvt: Tỷ đồng

Về hoạt động thẻ, phát triển 5.3 triệu khách hàng sử dụng thẻ cùng mạng lưới chấp nhận thẻ lên đến hơn 1 triệu máy ATM và gần 48,000 máy POS. Hiệu quả kinh doanh đem lại trên từng ATM và POS với doanh số lần lượt tăng 8.1% và 75.6%. Từ đó, giúp tăng lợi nhuận của hoạt động thẻ lên hơn 38%.

Về hoạt động ngân hàng điện tử, gia tăng lượng người dùng thanh toán thêm gần 40% (đạt gần 1.9 triệu khách hàng) với số lượng và doanh số giao dịch lần lượt tăng hơn 66% và 47%, đẩy mạnh nguồn thu dịch vụ tăng 87%. Về hoạt động bảo hiểm, thu hút gần 100,000 khách hàng mới tham gia bảo hiểm với doanh số FYP tăng 89% so với năm trước, đem về khoản thu dịch vụ bảo hiểm tăng 86.6%.

Ngoài ra, Sacombank duy trì được hệ khách hàng ổn định gần 6 triệu cá nhân và doanh nghiệp; mạng lưới hoạt động hiệu quả gồm 570 điểm giao dịch tại 52 tỉnh thành Việt Nam cùng hai nước Lào, Campuchia.

Cát Lam