Thái Lan thông qua dự luật ngân sách để hỗ trợ nền kinh tế: Thống đốc NHTW

9
Thái Lan thông qua dự luật ngân sách để hỗ trợ nền kinh tế: Thống đốc NHTW

© Reuters.
© Reuters.

Thái Lan thông qua dự luật ngân sách để hỗ trợ nền kinh tế: Thống đốc NHTW

BANGKOK (Reuters) – Các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế và việc thông qua dự luật ngân sách của Thái Lan sẽ giúp giảm bớt tác động của virus corona đối với nền kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết hôm thứ Ba.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Thái Lan, Veerathai Santiprabhob, nói với các phóng viên rằng sẽ mất một thời gian để đánh giá tác động của dịch bệnh.

Nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng 2,4% trong năm ngoái, mức tăng trưởng thấp nhất trong 5 năm. Ngân hàng trung ương Thái Lan trước đó cho biết nền kinh tế có thể tăng trưởng dưới 2% trong năm nay.