Tháng 1/2020: Tổng số vốn đăng ký thành lập DN mới cao nhất trong 4 năm gần đây

10
Tháng 1/2020: Tổng số vốn đăng ký thành lập DN mới cao nhất trong 4 năm gần đây

Vietstock – Tháng 1/2020: Tổng số vốn đăng ký thành lập DN mới cao nhất trong 4 năm gần đây

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 01/2020 đạt gần 8.3 ngàn doanh nghiệp, tuy giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng tổng vốn đăng ký tăng mạnh 76.8%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

* Nền kinh tế có thêm 2 triệu tỷ đồng từ các doanh nghiệp mới

* “Cứu sống một doanh nghiệp có khi còn tốt hơn tạo ra một doanh nghiệp mới”

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 32.3 tỷ đồng

Trong tháng 1/2020, cả nước có 8,276 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 267.2 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 84.5 ngàn lao động, do Tết Nguyên đán năm nay vào tháng 01 nên giảm 17.9% về số doanh nghiệp; giảm 21.7% về số lao động nhưng tăng 76.8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019 (tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tháng 1/2017 tăng 52.3% so với cùng kỳ năm trước; tháng 1/2018 tăng 8.9%; tháng 1/2019 tăng 53.8%).

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 32.3 tỷ đồng, tăng 115.3% so với cùng kỳ năm trước. Nếu không tính 1 doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tại Hà Nội với vốn đăng ký là 144 ngàn tỷ đồng, chiếm 53.9% tổng số vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp cả nước trong tháng 01 thì vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới là 14.9 tỷ đồng. Nếu tính cả 234.2 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 3,652 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1/2020 là 501.4 ngàn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 8,470 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 0.1% so với cùng kỳ năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng lên 16,746 doanh nghiệp.

Theo khu vực kinh tế, trong tháng 01 năm nay có 147 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, bằng cùng kỳ năm 2019; 2,413 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 10.6%; 5,716 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 21%.

Một số lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới giảm nhiều là: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, giảm 38.6% so với cùng kỳ năm 2019; khai khoáng giảm 32.6%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 23.9%; xây dựng giảm 15.1%; công nghiệp chế biến chế tạo giảm 7%. Có 5 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: sản xuất phân phối điện, nước, gas tăng 8.6%; thông tin và truyền thông tăng 8%; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 4.6%; giáo dục, đào tạo tăng 2% và dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 0.2%.

Cũng trong tháng 01 năm nay, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 11,702 doanh nghiệp, tăng 8.3% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 5,555 doanh nghiệp, giảm 54.8%, trong đó có 615 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018, 2,133 doanh nghiệp thông báo giải thể và 2,807 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế.

Nhật Quang