Thành ủy TP.HCM kỷ luật hàng loạt sếp doanh nghiệp

11
Thành ủy TP.HCM kỷ luật hàng loạt sếp doanh nghiệp

Vietstock – Thành ủy TP.HCM (HM:HCM) kỷ luật hàng loạt sếp doanh nghiệp

Giám đốc cùng tổng giám đốc 3 công ty 100% vốn nhà nước và Trung tâm Chống ngập TP.HCM bị kỷ luật vì những vi phạm, thiếu sót trong quản lý dự án.

Lãnh đạo Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM bị kỷ luật khiển trách

Ảnh: Sỹ Đông

Ngày 30.12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM phát đi thông báo kết quả kiểm điểm, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại một số doanh nghiệp, đơn vị nhà nước.

Xử lý trách nhiệm sai phạm tại Sawaco

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Lâm, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco). Tại Sawaco, một số lãnh đạo tổng công ty đã có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong triển khai thực hiện đầu tư một số dự án cấp nước chưa đảm bảo tiến độ, chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

Các dự án sử dụng vốn vay tại Sawaco chậm tiến độ làm phát sinh lãi suất. Công tác quản lý hàng tồn kho chưa được quan tâm, bảo quản đúng công năng; việc thu hồi công nợ còn chậm. Ngoài ra, việc cử nhân sự đi công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài chưa chặt chẽ.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Sawaco cũng kỷ luật khiển trách đối với ông Hoàng Thế Bảo, Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Trung An; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phan Xuân Lộc, Trưởng ban quản lý Dự án Công ty cổ phần cấp nước Trung An.

Một số lãnh đạo Sawaco đã có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong triển khai thực hiện đầu tư một số dự án cấp nước Ảnh: Trung Dung

Sai phạm vì bán chỉ định tài sản công

Tại Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận: các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo công ty có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc nhượng bán tài sản cố định trên đất bằng hình thức bán chỉ định mà không đấu giá là không đúng quy định. Lãnh đạo công ty cũng không thực hiện đúng Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc công ty Thoát nước đô thị TP.HCM.

Tại Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM, cơ quan kiểm tra nhận định các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo công ty có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc theo dõi, quản lý công nợ và trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi. Đồng thời, lãnh đạo công ty này cũng vi phạm trong việc thực hiện gói thầu số 1 “Xây dựng hồ điều tiết và giai đoạn 1 của tuyến kênh chính” thuộc Dự án cải tạo kênh Ba Bò theo kết luận của Thanh tra TP.HCM.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Đam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM được xác định có thiếu sót trong dự án cải tạo kênh Ba Bò Ảnh: Sỹ Đông

Tại Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM (nay là Ban Quản lý Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM), một số cán bộ, đảng viên nguyên là lãnh đạo có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, tư vấn thiết kế và tổ chức thực hiện thi công tại một số dự án theo kết luận của Thanh tra TP.HCM.

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật khiển trách đối với 3 cán bộ gồm: ông Nguyễn Ngọc Công, nguyên Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM; ông Trần Như Quốc Bảo, Phó giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, nguyên Giám đốc Ban quản lý Dự án 1547 và ông Đinh Thanh Nghị, nguyên Phó giám đốc Ban quản lý Dự án 1547 thuộc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM.

Sỹ Đông