Tiềm năng của thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam

184
Tiềm năng của thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam

Với tình hình thị trường chứng khoán và bất động sản đang bị bão hòa và sụt giảm mạnh. Những kênh đầu tư khác bắt đầu lên ngôi, thị trường hàng hóa phái sinh Việt Nam trở nên phổ biến với các nhà đầu tư. Đây là một kênh đầu tư an toàn và hiệu quả, ngoài ra đây cũng là một công cụ phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư.

Hàng hóa phái sinh được hiểu đơn giản là một hợp đồng tài chính mà giá trị của hợp đồng sẽ được tính trên các tài sản vật chất như năng lượng, kim loại, nông sản,…mục đích của hợp đồng này nhằm phân tán rủi ro, bảo vệ và tạo ra lợi nhuận trong giao dịch.

Phân loại thị trường phái sinh 

Tùy theo loại thị trường giao dịch

 • Thị trường hàng hóa phái sinh nếu giao dịch theo hình thức song phương hầu hết các hợp đồng và điệu kiện sẽ do hai bên tự thỏa thuận, đây là kiểu thị trường phái sinh tập trung OTC.
 • Thị trường hàng hóa phái sinh theo hình thức đa phương trên thị trường phái sinh tập trung sẽ được các phái sinh tiêu chuẩn hóa.

Tùy theo tài sản cơ bản hình thành nên sản phẩm phái sinh

 • Phái sinh rủi ro tín dụng (credit risk derivatives)
 • Phái sinh vốn (equities derivatives)
 • Phái sinh chỉ số cổ phiếu (equity index derivatives)
 • Phái sinh hối đoái (foreign exchange derivatives)
 • Phái sinh từ thu nhập cố định (fixed – income derivatives)
 • Phái sinh hàng hóa (commodities derivatives).

Dựa trên loại sản phẩm phái sinh (type of product) 

 • Hợp đồng quyền chọn (options)
 • Hợp đồng kỳ hạn (forwards)
 • Hợp đồng hoán đổi (swaps)
 • Hợp đồng tương lai (futures)
 • Phái sinh tổ hợp (synthetic derivatives hoặc advanced structures).

Tiềm năng của phái sinh hàng hóa Việt Nam

Hạn chế rủi ro tốt: thị trường phái sinh vẫn đang tăng mạnh mặc cho các tác động của dịch Covid-19 trong năm vừa qua, khối lượng mở trên thị trường ổn định ở mức 20.000 hợp đồng. Có lúc, ghi nhận được 38.000 hợp đồng, điều này cho thấy con số hợp đồng đang có chiều hướng tăng mạnh trong thời gian tới.

Sản phẩm đa dạng: Với số lượng và danh mục hàng hóa trên thị trường này rất đa dạng sẽ giảm thiểu việc nhà đầu tư chịu ảnh hưởng để một vài mã chỉ số nhất định.

Thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giá: Tại thị trường có những nền tài chính phát triển, việc trao đổi mua bán hàng hóa phái sinh sẽ giúp các nhà đầu tư có cơ hội thu về lợi nhuận bởi những sự chênh lệch giá khi khi xảy ra biến động trong phiên.