Tìm hiểu về hàng hóa phái sinh ở Việt Nam

41
Tìm hiểu về hàng hóa phái sinh ở Việt Nam

Phái sinh là một hợp đồng giữa hai bên có xác định điều kiện bao gồm ngày tháng, giá trị, kết quả, nghĩa vụ, số tiền. Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện giữa các bên. Các tài sản cơ sở phổ biến nhất hiện nay gồm hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ,…Vậy hàng hóa phái sinh là gì? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé!

Hàng hóa phái sinh là gì?

Hàng hóa phái sinh là khách hàng thực hiện mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa tại một mức giá cố định và việc giao hoặc nhận hàng sẽ được thực hiện tại một thời điểm trước và trong tương lai.

Các sàn sẽ quy định các yếu tố như khối lượng, thời gian đến hạn, tiêu chuẩn hàng hóa, mức giá.

Các loại phái sinh hàng hóa

Giao dịch hợp đồng tương lai 

Giao dịch hợp đồng tương lai là loại giao dịch mà khách hàng thực hiện mua/bán một khối lượng hàng hóa tại một mức giá được xác định và việc trao đổi sẽ được thực hiện trong tương lai.

Lợi ích của khách hàng:

  • Hạn chế rủi ro biến động giá trong hoạt động của hàng hóa
  • Hưởng các chính sách ưu đãi trong hỗ trợ kinh doanh hàng hóa
  • Cập nhật các biến động thị trường mới nhất

Giao dịch hợp đồng quyền chọn hàng hóa

Giao dịch hợp đồng quyền chọn hàng hóa là một thỏa thuận về quyền mua hoặc bán của một khối lượng hàng hóa tại một mức giá và khoảng thời gian xác định trước. Việc tất toán khi đến hạn sẽ được thông qua việc thanh toán phần chênh lệch giá của hai bên.

Lợi ích của khách hàng:

  • Hạn chế rủi ro biến động giá trong hoạt động của hàng hóa
  • Hưởng các chính sách ưu đãi trong hỗ trợ kinh doanh hàng hóa
  • Cập nhật các biến động thị trường mới nhất

Giao dịch hoán đổi giá cả hàng hóa

Giao dịch hoán đổi giá cả là giao dịch trong đó hai bên giao kết hợp đồng trao đổi với nhau số tiền dựa trên các giá thả nổi hoặc cổ định của một khối lượng hàng hóa nhất định trong kỳ thanh toán. Trong giao dịch thanh toán theo mức giá cố định cho một bên và ngược lại bên còn lại thanh toán theo mức giá thả nổi cho bên này.

Lợi ích của khách hàng:

  • Hạn chế rủi ro biến động giá trong hoạt động của hàng hóa
  • Hưởng các chính sách ưu đãi trong hỗ trợ kinh doanh hàng hóa
  • Cập nhật các biến động thị trường mới nhất