Tổng Giám đốc Techcombank sẽ từ nhiệm vào tháng 9/2020

10
Tổng Giám đốc Techcombank sẽ từ nhiệm vào tháng 9/2020

Vietstock – Tổng Giám đốc Techcombank (HM:) sẽ từ nhiệm vào tháng 9/2020

HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) vừa thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Lê Quốc Anh theo nguyện vọng của ông kể từ 01/09/2020.

Techcombank cho biết, trong thời gian chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cơ chế làm việc và tổ chức phân công công việc đối với Giám đốc điều hành/Phó Tổng giám đốc và/hoặc cá nhân khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

Được biết, ông Nguyễn Lê Quốc Anh tốt nghiệp Tiến sỹ công nghệ hạt nhân tại Đại học Purdue bang Indiana và Thạc sỹ tại Đại học bang California (Mỹ). Trước khi đầu quân cho Techcombank, ông từng giữ các vị trí cấp cao tại T-Mobile US, Wells Fargo Bank, Fortress Investment Group, McKinsey.

Ông được bổ nhiệm làm giám đốc Khối chiến lược và phát triển từ tháng 05/2015 và đến tháng 09/2016, ông Quốc Anh giữ vị trí Tổng Giám đốc Techcombank.

Khang Di