TPBank báo lãi trước thuế 2019 gần 3,900 tỷ đồng

12
TPBank báo lãi trước thuế 2019 gần 3,900 tỷ đồng

Vietstock – TPBank báo lãi trước thuế 2019 gần 3,900 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE:TPB) vừa thông báo về kết quả kinh doanh năm 2019. Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt trên 3,868 tỷ đồng, tăng 1.3% so với năm trước và đạt 121.75% kế hoạch đặt ra.

Kết thúc năm 2019, TPBank đạt lợi nhuận trước thuế gần 3,900 tỷ đồng, tăng 71.3% so với năm 2019; tổng tài sản đạt gần 165 nghìn tỷ đồng; tổng huy động đạt trên 147 nghìn tỷ đồng; nợ xấu được kiểm soát ở mức 1.3%.

Số liệu báo cáo cũng cho thấy, tổng huy động vốn đạt trên 147 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018. Tín dụng của TPBank trong năm tăng trưởng ổn định với dư nợ đạt gần 102 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng trên 20%. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, dưới 1.0%.

Trong năm 2019, TPBank đã trích đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định, ngoài ra còn đã trích bổ sung dự phòng đủ để tất toán toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC với tổng số tiền trên 700 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng số điểm giao dịch ngân hàng đạt gần 300 điểm, trong đó ngân hàng tự động LiveBank đạt hơn 200 điểm.

Hàn Đông