VCSC: Phân khúc thẻ tín dụng sẽ giúp HDBank tăng trưởng mảng tài chính tiêu dùng

14
VCSC: Phân khúc thẻ tín dụng sẽ giúp HDBank tăng trưởng mảng tài chính tiêu dùng

Vietstock – VCSC (HM:VCI): Phân khúc thẻ tín dụng sẽ giúp HDBank (HM:HDB) tăng trưởng mảng tài chính tiêu dùng

Theo Báo cáo phân tích của CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HOSE: VCI), VCSC nâng giá mục tiêu của cổ phiếu HDB lên 18% khi dự báo thu nhập ròng tổng hợp của HDBank trong giai đoạn 2020-2024 lên 23%.

Theo VCSC, thu nhập ròng của HDBank được dự báo tăng được thúc đẩy bởi các yếu tố: Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm CAGR của HDSaison trong giai đoạn 2019-2024 tăng từ 8% lên 11% và tỷ lệ NIM hợp nhất cũng ở mức 5.1% so với mức 4.5% trước đó.

VCSC cũng dự phóng tăng mức thu nhập ròng của HDBank năm 2020 lên 15.7% do mức tăng 15.2% lợi nhuận trước dự phòng (PPOP) nhiều hơn dự báo tăng phí dự phòng là 13.1%.

VCSC nâng P/B mục tiêu của HDBank năm 2020 lên 1.35 do ảnh hưởng từ Thông tư 18/2019 sẽ không tác động quá lớn đến năng suất cho vay và triển vọng tăng trưởng cho vay của HDSaison.

HDSaison có kế hoạch ra mắt phân khúc thẻ tín dụng trong quý 2/2020. Phân khúc thẻ tín dụng được dự báo có nhiều tiềm năng tăng trưởng để cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng khi ngân hàng mẹ đẩy mạnh phân khúc thẻ tín dụng vào HDSaison.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng tồn tại những rủi ro khi thực hiện phân khúc thẻ tín dụng tại HDSaison do khả năng nợ xấu, chi phí tín dụng và chi phí vốn có thể dẫn đến dự báo tăng trưởng lợi nhuận của năm 2020 thấp hơn dự kiến. Thêm vào đó, chưa thể lường trước được dịch cúm Covid-19 sẽ diễn ra như thế nào, tình hình kinh tế vĩ mô suy giảm khi diễn biến cúm căng thẳng có thể điều chỉnh dự báo trong năm 2020.

Hàn Đông