Viet Capital Bank: Lãi trước thuế năm 2019 đạt hơn 158 tỷ đồng

11
Viet Capital Bank: Lãi trước thuế năm 2019 đạt hơn 158 tỷ đồng

Vietstock – Viet Capital Bank: Lãi trước thuế năm 2019 đạt hơn 158 tỷ đồng

Kết thúc 2019, Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank, BVB) đạt hơn 158 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 36% so với 2018, thực hiện được 77% kế hoạch năm.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản Ngân hàng đạt hơn 51,672 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tổng huy động đạt hơn 47 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 35 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 12%, 14% so với năm 2018.

Thu nhập lãi thuần khách hàng cá nhân tăng 38% so với 2018, vượt kế hoạch đặt ra, trong đó thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay tăng mạnh 70%. Bên cạnh đó, thu nhập lãi từ các hoạt động khác như thẻ tín dụng tăng 52%, với số lượng thẻ phát hành và thẻ kích hoạt tăng lần lượt gấp 4 lần, 6 lần so với 2018.

Thu nhập ngoài lãi khách hàng cá nhân cũng tăng tăng 71% so với 2018, trong đó phải kể đến thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 88%.

Trong năm 2019, Ngân hàng đã xử lý nợ và tất toán được trên 80% và dự kiến ngay trong quý 1/2020 sẽ xử lý xong toàn bộ nợ đã bán cho VAMC.

Hàn Đông