Xăng dầu đồng loạt giảm giá mạnh từ 15h ngày 14/02

6
Xăng dầu đồng loạt giảm giá mạnh từ 15h ngày 14/02

Vietstock – Xăng dầu đồng loạt giảm giá mạnh từ 15h ngày 14/02

Theo đó, từ 15h ngày 14/02/2020 giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Xăng E5RON92: giảm 765 đồng/lít; Xăng RON95-III: giảm 742 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 961 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 1,108 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 792 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương – Tài Chính đã thực hiện phương án trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức hợp lý, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các loại xăng dầu; Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Quốc hội và Chính phủ, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định:

Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 600 đồng/lít; dầu hỏa và dầu diesel ở mức 700 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 200 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

– Xăng E5RON92: giảm 765 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: giảm 742 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: giảm 961 đồng/lít;

– Dầu hỏa: giảm 1,108 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 792 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 18,503 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: không cao hơn 19,380 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15,175 đồng/lít;

– Dầu hỏa: không cao hơn 13,954 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11,652 đồng/kg.

Thời gian thực hiện trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 14 tháng 02 năm 2020.

Nhật Quang