Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h ngày 6 tết

11
Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h ngày 6 tết

Vietstock – Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h ngày 6 tết

Theo đó, từ 15h00 ngày 30/01/2020 (tức mùng 6 tết Canh Tý 2020) Xăng E5RON92: giảm 577 đồng/lít; Xăng RON95-III: giảm 791 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 412 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 473 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 265 đồng/kg.

Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h ngày 30/01/2020

Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Quốc hội và Chính phủ, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định:

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 và dầu diesel trích lập ở mức 500 đồng/lít; dầu hỏa trích lập ở mức 400 đồng/lít; dầu mazut ở mức 200 đồng/lít.

Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

– Xăng E5RON92: giảm 577 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: giảm 791 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: giảm 412 đồng/lít;

– Dầu hỏa: giảm 473 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 265 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 19,268 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: không cao hơn 20,122 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16,136 đồng/lít;

– Dầu hỏa: không cao hơn 15,062 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12,444 đồng/kg.

Thời gian thực hiện trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 30 tháng 01 năm 2020.

Nhật Quang